Specialist voor bouw en industrie!

Stofvrij werken

Ter bescherming van de werknemers die dagelijks of regelmatig met stof in aanraking komen heeft de inspectie SZW actie ondernomen om het stofvrij werken (in de bouw) te bevorderen. Er wordt door de inspectie SZW gecontroleerd op het vrijkomen van zichtbaar stof bij boren, hakken, slijpen en zagen. Maar zelfs vegen kan leiden tot onaanvaardbare hoeveelheden fijnstof.

Komt er stof vrij in de ademzone van de werknemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden dan wijst dit op het niet, of onjuist, gebruik van middelen die het inademen van stof beperken of voorkomen. In beide gevallen dient er actie te worden ondernomen. De inspectie SZW heeft boetes aangekondigd of zelfs stillegging van de werkzaamheden.

Vanzelfsprekend moeten werkgevers zorgen voor de middelen die stofvrij werken mogelijk maken. Een zestal grote, landelijk werkende, ondernemingen hebben al een intentieverklaring getekend waarbij ze beloven stofvrij werken een extra stimulans te geven. Uiteindelijk zullen ze van hun onderaannemers verlangen dat ook zij stofvrij werken, waardoor ook kleine ondernemingen en zzp-ers in aanraking komen met stofvrij werken.

Kosten
De gedachte is dat stofvrij werken een grote investering vergt. In de praktijk valt dat erg mee. Voor een relatief gering bedrag kan al stofvrij worden gewerkt. Een goede stofzuiger of zelfs een tent kan al veel rondvliegend stof voorkomen. Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden.

Kansen
Tegenover de kosten staan ook een aantal kansen. Vooral bij renovatie- en verbouwingswerkzaamheden is het een verkoopkans als u klanten stofvrij werken kunt garanderen. Elke klant ziet er tegenop om na uw vertrek het hele huis van boven tot onder te moeten schoonmaken. Met de juiste investering werkt u aan uw eigen (of uw werknemers) gezondheid en tevredenheid van uw klanten.